• Warszawa

 • Katowice

 • Bydgoszcz

 • Gdańsk

 • Nowy Jork

01

O nas

Fundusz został założony w roku 2018 na bazie doświadczeń biznesowych wyniesionych z szeregu projektów inwestycyjnych w obszarze technologii, biotechnologii i energii, w Polsce i na świecie.

Do zarządzania Funduszem została powołana spółka celowa Invento Capital Spółka z o.o. działająca w standardach Venture Capital oraz NCBiR i KNF. Invento Capital realizuje inwestycje we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, w ramach programu Bridge Alfa. W ramach Funduszu łączymy doświadczenia biznesowe i inwestycyjne naszych inwestorów, członków zespołu i partnerów. Wśród naszych Inwestorów, jest także Uniwersytet Śląski, reprezentowany przez spółkę Spinus, powołaną w celu komercjalizacji prac badawczych Uczelni.

02

Strategia

Kierujemy się zasadą, aby inwestować w najbardziej obiecujące spółki i pomysły technologiczne, na wczesnym etapie rozwoju.

Interesują nas projekty, które w niedalekiej przyszłości dostarczą najbardziej innowacyjne produkty i usługi dla swoich klientów i zapewnią najwyższy standard obsługi. Wierzymy, że dobry pomysł i profesjonalny zaangażowany Zespół, w połączeniu z doświadczeniem i kapitałem Naszego Funduszu, to najlepsza droga rozwoju Spółki i gwarancja sukcesu.

03

Bridge Alfa

Bridge Alfa to program realizowany we współpracy funduszy private equity z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Jego celem jest wsparcie najbardziej innowacyjnych start-upów we wczesnej fazie rozwoju.

Program jest skoncentrowany na wspieraniu projektów badawczo-rozwojowych, na podstawie wcześniej zdefiniowanego planu badawczego, a w późniejszym czasie na badania zwykle zwieńczone patentem i wejściem na rynek gotowego produktu. Pieniądze pochodzą częściowo z Unii Europejskiej. Zamierzeniem programu jest pobudzenie chęci inwestowania przedsiębiorców w działalność B+R, dzięki czemu podaż projektów o potencjale komercjalizacyjnym zostanie zwiększona. Bridge Alfa skierowany jest do spółek znajdujących się w fazie seed, gdzie ryzyko niepowodzenia inwestycyjnego jest największe, ale można je zweryfikować relatywnie niedużym kosztem. Wsparte w ten sposób projekty stanowią atrakcyjny produkt dla Funduszy Venture Capital. Tym samym zostanie zlikwidowana luka kapitałowa, która uniemożliwia naukowcom dotarcie ze swoimi projektami do biznesu. Fundusze za pośrednictwem NCBR otrzymują możliwość zainwestowania środków na wsparcie wehikułu inwestycyjnego. W ten sposób tworzy się system wspierający inkubację spółek spin-off. Selekcjonowane są pomysły o dużym potencjale komercjalizacyjnym. Więcej o funduszach Bridge Alfa tutaj

zarząd Invento

Zarząd

 • Invento - prezes zarządu - Konrad Maciejewski

  Jacek Murawski

  prezes zarządu

 • Invento - prezes zarządu - Konrad Maciejewski

  Konrad Maciejewski

  wiceprezes zarządu

 • Invento - prezes zarządu - Konrad Maciejewski

  Robert Bieleń

  wiceprezes zarządu

współpraca Invento

Współpraca

Poszukujemy zaangażowanych przedsiębiorców i pomysłodawców. Jeżeli masz innowacyjny pomysł, produkt, usługę – zgłoś się do nas!

Jak wygląda proces oceny inwestycji w start-up:

 • Etap I

  to wstępna ocena projektu, gdzie podczas spotkania F2F lub telekonferencji chcemy poznać Ciebie, Twoją spółkę i model biznesowy w jakim zamierzasz działać. Będzie nam łatwiej, jeśli przygotujesz krótką prezentacją swojego biznesu i przedstawisz potrzeby rozwojowe swojego projektu.

 • Etap II

  to ustalenie najważniejszych warunków, terminów, wzajemnych praw i obowiązków oraz podpisanie Term Sheet. Dokument ten, będzie podstawą do sporządzenia umowy inwestycyjnej. Na tym etapie już korzystasz z naszego know-how, kontaktów, doradztwa prawnego i biznesowego. Wspólnie dopracowujemy plan badawczo-rozwojowy w taki sposób, aby spółka osiągnęła maksimum korzyści z jego efektów.

 • Etap III

  to tzw. badanie due diligence spółki, kiedy przygotowujemy Twoją Spółkę do podpisania umowy inwestycyjnej. Następuje sprawdzenie dokumentacji rejestrowej, prawnej i finansowej Spółki. To etap, gdy ważne jest uporządkowanie dokumentajci spólki i współpraca z księgowością.

 • Etap IV

  to przedstawienie tak przygotowanej spółki na Komitecie Iwestycyjnym i podjęcie decyzji o inwestycji w spółkę. Pozytywna decyzja na Komitecie Inwestycyjnym jest podstawą do podpisania Umowy Iwestycyjnej, szczegółowo opisującej wzajemne prawa i obowiązki Funduszu i Spółki.

 • 10 04 2019

  Invento na ESD

  W dniach 14-15 maja w katowickim Spodku odbędzie się IV edycja konferencji European Startup Days, podczas której o uwagę inwestorów i publiczności walczyć będą kolejne pomysły na biznes. My również tam będziemy!

 • 21 02 2019

  Nowa siedziba Invento Capital

  Fundusz Invento Capital przenosi swoją siedzibę do nowego biura w Katowicach przy ulicy Johna Baildona 20c/30

 • 06 09 2018

  Invento Capital w rejestrze ZASI

  Spółka Invento Capital Sp. z o.o. zarządzająca Naszym Funduszem, została wpisana do rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwetsycyjnymi.

 • 12 06 2018

  Umowa o dofinansowanie projektu grantowego z NCBiR

  Fundusz podpisał z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę o dofinansowanie projektu grantowego w ramach Programu Inteligentny Rozwój z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju [ścieżka B]

pokaz więcej
 • Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój
 • Rzeczpospolita Polska
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Kategoria: Inwestycje
Odsłony: 111